Foreldreinnsats/ dugnad

Vedtekter ang. foreldreinnats i Kattem speidergruppe.

Kattem Speidergruppe av NSF, Sør-Trøndelag Krets er en non-profitt organisasjon som baserer alt innsats på frivillig arbeid. Vi skal være et godt og rimelig fritidstilbud som bidrar til å utvikle barn og ungdom til selvstendige mennesker. For å nå dette målet er vi avhengig av foreldre bidrar inn i speidergruppas arbeid

Det stilles krav om at foreldre som har barn mellom 7-15 år bidrar med minimum 2 timers innsats i speidergruppa pr.termin. Innsatsen har til hensikt å avlaste/hjelpe speiderledere slik at speiderledere får mer tid til å utføre god speiding. Innsatsen kan bestå av å hjelpe til på speidermøter, bidra med planlegging og gjennomføring av vedlikeholdsoppgaver på dugnader m.m.

Deltakelse på arrangementet Kattemsdag inngår ikke som en del av innsatsen.

Det gis ikke adgang til å kjøpe seg ut fra innsats. Kan man ikke gjennomføre innsatsen er man selv ansvarlig for å finne en stedfortreder.

Foreldre som har faste roller/verv i speidergruppa kan ikke pålegges dugnadsinnsats, men oppfordres til å bidra hvis de har tid.

Behov for innsats i speidergruppa eller speidergruppas arrangementer annonseres på speidergruppas informasjonskanaler i god tid slik at man kan planlegge i god tid før aktiviteten