Ord og uttrykk

I speideren har vi mange ord og utttrykk som kan virke uforståelig i starten. Her kan du finne forklaring på noen av de.

Bever

Speidere som er 6 og 7 år (1.-2. klasse) gamle er med i bevekolonien

Beverleder

Dette er den administrative lederen av beverkolonien

Flokk

Speidere mellom 8 og 10 år (3.- 4. klasse) er medlemmer av en flokk.

Flokkleder

Dette er den administrative lederen av flokken.

Tropp

Speidere mellom 10 og 16 år (5. - 10. klasse) er medlem av en tropp. En tropp består gjerne av flere patruljer.

Troppsleder

Dette er den administrative lederen av troppen.

Patrulje

En patrulje er en liten gjeng med alt fra 3 til 10 speidere som leder seg selv med veiledning fra en troppsleder. Patruljen ledes av en patruljefører og assistent.

Peff

Peff er forkortelsen for patruljeføreren.

Ass

Ass er forkortelsen for patruljeførerassistenten.

Stifinner/Vandrer

Patruljene følger aldersbestemte treningsprogram. De som går i 5.-7. klasse følger treningsprogrammet for stifinnere mens de som går i 8.-10. klasse følger treningsprogrammet for vandrere.

Rover

Dette er speidere over 16 år som følger et eget treningsprogram og som er medlemmer av et roverlag. De er ofte speiderledere i tillegg.

Norges Speiderforbund (NSF)

Dette er det øverste administrative nivået i organisasjonen. Forbundskontoret er lokalisert i Oslo med generalsekretæren som leder.

Speiderstyret (SST)

Speiderstyret velges hvert andre år på Speidertinget.

Speidertinget

Speidertinget er organisasjonens øverste myndighet.

Krets

Kretsen er det overordnede administrative nivået i en region, vanligvis et fylke.

Kretsstyret

Det velges nye representanter til kretsstyret hvert år på Kretstinget.

Kretstinget

Kretstinget er den øverste myndighet i kretsen.

Gruppe

En gruppe er den lokale, aktive delen av speideren. Det finnes omtrent 600 speidergrupper rundt om i landet. De aller fleste byene har en speidergruppe, noen opptil flere. En speidergruppe består gjerne av en flokk, et roverlag og endel ledere. Gruppeleder Dette er den administrative lederen av den lokale speidergruppen.

Komité Speiding (KS)

De har ansvar for utarbeidelse av treningsprogrammene.

Speiderbasen

Her finner man alle treningsprogrammene og aktiviteter for speiderene. Se forøvrig speiderbasen.no

Speidermetoden

Speidermetoden beskriver hvordan aktivitetene er bygget opp. Metoden er beskrevet nærmere på speiderbasen.no

Speiderloven

Speiderloven beskriver hva en speider er. Les loven på speiderbasen.no

Speiderløftet

Dette er et løfte man må avlegge for å bli speider. Les løftet på speiderbasen.no

Valgspråk

Speiderens valgspråk er "Alltid beredt".

Kretskonkurranse-NM

På kretsnivå arrangeres det årlig kretskonkurranse. Vinneren av denne kvalifiserer seg til NM i speiding.

Speiderleir

Speidertur over flere dager enn en vanlig helg. Hvert fjerde år arrangeres det landsleir. Med jevne mellomrom arrangeres det kretsleir og gruppeleir.