Opptak av nye speidere Våren 2021

 Ta kontakt med Britt Hegvold Jørgensen, mob 41314967

Kattem speidergruppe har ingen ledige plasser i Ulveflokken ( 2-4 klasse) noen i tropp (5-9 klasse) fra Våren 2021. Antallet avhenger av lederkapasitet. Hvis du kan tenke deg å være med å hjelpe til foreldrehjelper, ta kontakt.

Hvis du ønsker mer informasjon eller ønsker å bli medlem, ta kontakt ved å fylle ut  kontaktskjema på vår nettside under fanen omoss/blispeider


Opptak av nye speidere

Opptak av nye speidere

Publisert: 30.08.15

Speidergruppa har to enheter som er inndelt i alder. Tropp for barn (5 klasse - til  og med ungdomskole) og flokk (2. klasse til og med 4 klasse). 

Opptaket av ny speidere for tropp og flokk er avsluttet for i år. Neste opptak foregår i januar 2016. Det anbefales at nye medlemmer setter seg på ventelist i påvente av plass.

For mer informasjon eller innmelding bruk vårt kontaktskjema:

http://kattem.speidergruppe.org/Om-oss


Oppstart høsten 2015

Publisert: 12.08.15

Vi starter opp speideren med første møte tirsdag 18. august kl. 1830-2000 på Skoghygga. Terminlister vil bli utsendt i løpet av uka. De vil i tillegg bli lagt ut her. Minner også om at det blir lagt ut forløpende oppdateringer på vår facebookside.

Høstens første møte er travel og vi oppfordrer nye speiderforeldre til å ta kontakt på forhånd hvis de har noen spørsmål eller trenger å oppdatere oss på noe.

Vel Møtt

Geir-Tore


Opptak av nye speidere høsten 2015

Publisert: 12.08.15

Opptak av nye speidere høsten 2015 foregår i august. Speidergruppa har to enheter som er inndelt i alder. Tropp for barn (5 klasse - til  og med ungdomskole) og flokk (2. klasse til og med 4 klasse).

Det er fortsatt ledige plasser i opptaket til flokk. Tropp har avsluttet opptaket for høsten. Neste opptak foregår i januar 2016.

For mer informasjon eller innmelding bruk vårt kontaktskjema:

http://kattem.speidergruppe.org/Om-oss


Kattemsdag 2014

Publisert: 07.09.14

Da er Kattemdagen 2014 gjennomført.  Vi stilte i år med karusell, filmvisning, livlinekast og salg av pinnebrød, kaffe og saft. Vår stand ble godt besøkt, særlig karusellen. Vi fikk inn 3440 i inntekter. Det var svært stor oppslutning om dagen både fra speiderforeldre, speidere og foreldrehjelpere og  ledere. Engasjementet var upåklagelig! Folk har arbeidet hver kveld i fra torsdag til lørdag for å få dette i stand. Tusen takk til alle som deltok. Uten deres innsats ville dette ikke ha vært mulig!


Opptak av nye speidere

Publisert: 02.09.14

Opptak av nye speidere er avsluttet for i år. Det blir nytt opptak av speidere januar 2015. Vi har stor pågang, så vi oppfordre nye søkere å fylle ut kontaktskjema, slik at dere blir satt på venteliste.