Salg av speiderkaffe Høst 2015

På gruppetinget ble det bestemt at vi skal i høst skal selge speiderkaffe til inntekt for gruppa.

Mer info ang salg av speiderkaffe finner du her . Informasjonen vil også bli sendt ut på mail.