Ulveflokken 2-4 klasse

Ulveflokken 2-4 klasse

I flokken i Kattem er det 18 speidere i fra 2.-4. klasse. Fordelt på 3 mindre grupper(patruljer), Anakonda, Firfisle og Falk.

Flokken referer til ulveflokken som er de yngste i speidergruppa. Dette er knyttet til at flokken bruker Rudyard Kiplings jungelboken som pedagogisk ramme for speiderarbeidet.  Slik som troppen er organisert har vi patruljer, dvs. grupper av speidere på inntil 6 personer. Våre patruljer er Firfisle, Falk og Anakonda

Inntak av nye speidere høst 2016 er nå avsluttet. Neste mulighet vil bli til nyåret. Ta gjerne kontakt med oss på vårt kontaktskjema  ved interrese for å begynne i Kattem speidergruppe.

Pr. dags dato har vi 2 ledere i flokken, men vil etterhvert ha behov for flere ledere og foreldrehjelpere. Kunne du tenke deg å hjelpe til?  Ta kontakt