Leder

Lederpatruljen består av alle gruppens aktive ledere/foreldrehjelpere. Denne patruljen kalles patrulje Bjørn.

Lederpatruljen består av:

Bever: Britt H. Jørgensen, Svein H. Gunnes, Cato A. Melby

Flokk: Randi Ramsfjell, Bjørn Eske Sørensen

Tropp: Geir- Tore Stensvik, Rune Kjærem

Foreldrehjelpere: Tanja Johansen, Morten Svee, Geir Jægtvik

Roverlag: Aslak Ekseth