Kriterier

- Må ha gjort en betydelig innsats for gruppa over tid. Minimum 1 år.

- Må ha tilknytning til gruppa. (speider, leder/assistent, foreldrehjelper, foreldre)

- Man kan få merket flere ganger. Men det må være minimum 5 år siden man fikk merket, før evt. ny nominasjon blir vurdert.