Alltid beredt!

Her finner du generell info ang. møter og turer. Etterhvert skal vi prøve å få lagt ut info ang. de forskjellige turene her også.

Møter:

- Speiderne skal ALLTID kle seg til å være ute under hele møtet.

- Speiderskjorte og skjerf skal alltid brukes(hvis speideren har).

- Skrivesaker kan være greit å ha med.

- Lommelykt/hodelykt. Hovedsaklig vår/høst/vinter

- Det er viktig at speideren møter til rett tid, slik at vi slipper å vente og bruke unødvendig mye tid av møtet. Hvis speideren ikke kan komme på møtet evt. blir litt forsinket skal det gis beskjed til troppsleder så tidlig som mulig. Helst dagen i forveien.

- Møtene er alltid på Tirsdager på Skoghygga kl. 18:30 - 20:00, med mindre annen beskjed er gitt. Terminlista MÅ leses nøye slik at speiderne møter opp til rett tid og sted.

Turer:

- Det er viktig at speiderne har en sekk som er god og ha på med mage og brystbelte/reim. Sekken skal heller ikke være for stor eller for liten.

- Det er også viktig at speiderne pakker sekken selv, slik at de vet hva de har med og hvor i sekken det ligger. Samtidig kan det være lurt at foreldrene hjelper til med pakkingen hvis speideren er fersk. For de mer erfarne speiderne kan det være nok at foreldrene holder ett øye med pakkingen slik at speiderne får med seg alt de trenger.

- Det som står på pakkelista SKAL være med. Men det er også lov å bruke sunn fornuft.