Referater i fra møter

Speidergruppa avholder terminfestede planlegging- og informasjonmøter gjennom året.

Disse møtene er:

Kretsting/årsmøte i sør-trøndelag speiderkrets av Norges speiderforbund: Alle speidere og ledere kan møte her. Stemmeberettige mandater er speidere over 10 år basert på medlemstall

Gruppeting/gruppas årsmøte: avholdes før kretsting. Alle speidere og ledere kan møte her. Alle over 10 år  er stemmeberettige

Ledermøter: Avholder 4-5 ledermøter pr. år. Her deltar alle som har et lederverv i gruppas enheter, også foreldrehjelpere.

Foreldremøter: Avholdes 2 ganger pr. år( slutten av september og slutten av januar). Disse møte er viktige informasjonsmøter for nye speiderforeldre. Her gis det også