Foreldregruppa

Foreldregruppa bistår speidergruppa med drift og vedlikehold av speiderhytta.