Loggboka

Loggboka

Alle speidere i de ulike enhetene i speidergruppa får ved oppstart utdelt en loggbok. Loggboka inneholder en oversikt over de aktuelle målområdene speidergruppa arbeider med. Her kan speideren selv krysse av hva han/hun har gjennomført av ulike delmål. Når speideren har gjennomført et vist antall delmål, vil man få et speidermerke som bevis på dette. På slutten av terminen (november og mai) leveres denne til enhetslederne som signerer og bestiller merker som deles ut på avslutningen.

En del av målene gjennomføres på møter og turer. Noen mål kan speideren også gjennomføre