Sikkerhet på tur

Å dra på tur er en naturlig og viktig del av det å være speider. Sammen med patruljen, troppen, roverlaget eller andre får speiderne spennende eventyr og opplevelser av godt vennskap og gleden ved å være på tur. På tur praktiserer speiderne det de lærer på speidermøtene.
En god tur krever planlegging. Spesielt viktig er det å tenke på sikkerheten. En viktig del av speidingen er å lære å ta ansvar og bli selvstendige. Derfor reiser unge speidere på tur alene uten voksne ledere. Men før de får lov til å reise alene har speiderne jobbet med sikkerhet på tur og lært seg førstehjelp. Den aller viktigste regelen er "tur etter evne". Det betyr at speiderne planlegger og gjennomfører turen basert på deltakernes ferdigheter og utstyr, og tar naturen på alvor.
I arbeidet med sikkerhet på tur har speideren sammen med forsikringsselskapet If utviklet sjekklister og veiledningshefter som spedierne bruker.
Forfatter: Norges Speiderforbund