Hva er speiding?

"Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennekser til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven."

Gjennom lek, glede og friluftsliv utvikler speideren selvstendige og ansvarsbevisste mennesker og gjennom dem skaper vi en bedre verden.

Speidere gjør veldig mye forskjellig. Felles for alle er at man er mye ute i naturen. Noen speidere er mye på sjøen, mens andre er i skogen eller på fjellet. Alle speidere jobber med et treningsprogram, det kan du lese mer om på speiderbasen.no .

Alle aktiviteter i speideren bygges opp rundt Speidermetoden. Den betegner helheten i speidingen og består av følgende elementer:

  • Forpliktelse gjennom lov og løfte
  • "Learning by doing"
  • Bruk av patruljesystemet
  • Friluftsliv
  • Samfunnsengasjement
  • Symbolikk, rammer og lek
  • Progresjon i aktiviteter og ferdigheter
  • Medbestemmelse og ansvar

Man må ikke være kristen for å være speider, men være åpen for den kristne tro og andre religioner. Det betyr at man må respektere andres livssyn og delta på de arrangementer som speidergruppene har i forbindelse med religiøse sammenhenger.

Ved å være speider får man først og fremst unike opplevelser, vennskap og en av landets beste lederopplæringer.

Innformasjonen er hentet fra Sør-Trøndelag krets

Du ser mer av hva vi i Kattem driver med under fanene aktuelt og galleri.